WEB štúdio SABINOV


Web dizajn - Web aplikácie - Mobilné aplikácie

Portfólio


O nás


Vývoju webových a mobilných aplikácií sa venujeme od roku 2009. Používame: HTML5, VUEjs, Django, PHP, Python, REST API, Headless CMS (Strapi), Javascript (ES6, jQuery, Prototype), CSS3, ElasticSearch, Docker, Git.

Náš zákazník, náš pán. Heslo, ktoré je trochu otrepané, ale pre nás posvätné. Špeciálne požiadavky zákazníka považujeme za náš posun vpred skúsenostiam a znalostiam. Nie sme vševediaci, čo neovládame, naštudujeme :-).

Vyžiadanie informácií


Ochrana osobných údajov (GDPR). Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou WEBData s.r.o. je vytvorenie individuálnej cenovej ponuky a prípade jej akceptovania sú údaje použité na vytvorenie zmluvy obchodného vzťahu.

súhlasím s tým, aby spoločnosť WEBData s.r.o., spracúvala moje osobné údaje za účelom vytvorenia individuálnej cenovej ponuky a v prípade mojej akceptácie aby tieto údaje použila na vytvorenie zmluvy obchodného vťahu. Ochranu osobných údajov a obchodné podmienky som si prečítal(a) a súhlasím s ním.

Súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu a som si vedomý/á, že ich môžem kedykoľvek odvolať.