WEB studio SABINOV


Web design - Web applications - Mobile applications

Portfolio


O nás


We have been developing web and mobile applications since 2009. Our most popular technologies: HTML5, VUEjs, Django, PHP, Python, REST API, Headless CMS (Strapi), Javascript (ES6, jQuery, Prototype), CSS3, ElasticSearch, Docker, Git.

Our customer, our boss. A phrase that is a bit hackneyed, but sacred to us. We consider the customer's special requirements to be our advancement of experience and knowledge. We aren't omniscient, we'll study what we don't know :-).

Information request


Ochrana osobných údajov (GDPR). Účelom spracovania osobných údajov spoločnosťou WEBData s.r.o. je vytvorenie individuálnej cenovej ponuky a prípade jej akceptovania sú údaje použité na vytvorenie zmluvy obchodného vzťahu.

súhlasím s tým, aby spoločnosť WEBData s.r.o., spracúvala moje osobné údaje za účelom vytvorenia individuálnej cenovej ponuky a v prípade mojej akceptácie aby tieto údaje použila na vytvorenie zmluvy obchodného vťahu. Ochranu osobných údajov a obchodné podmienky som si prečítal(a) a súhlasím s ním.

Súhlas udeľujem na obdobie trvania zmluvného vzťahu a som si vedomý/á, že ich môžem kedykoľvek odvolať.